21 February Status Bangla International Mother Language Day

0

21 February Status Bangla International Mother Language Day

 

21th February Ekushe February – International Mother Language Day Bangla SMS in Bengali Language For Bangladesh and Bangladeshi.

21 February Status Bangla International Mother Language Day

 

Mone pore 52 er kotha, Mone pore 21 february er kotha. Jokhon hariyechi vaider, Diyeche rokto vasar jonno.

Rokte kena bangla amar lakho sohider dan, Tobuo keno bondhu tomar bidesher proti tan… Sokal bela panta kheye boishaker oi dine , bikale abar uthcho mete english hindi gane…

Bangladesh er sonar chele, Vasa sohidder dol. Jibon diye ene dilo bangla vasar fol.. Tader dane ajke amra sadhin vabe bangla boli, Sei sonader tag er kotha kemon kore vuli..

Rafiq ,salam, borkot aro hajar beer sontan, Korlo vashar man rokkhe bilie apon pran. Jader rokte rangano ekush ora je omlan, Dhonno amar matrivasha dhonno oder pran..

Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho….21…FEBRUARY..

Oh My Bangla! Oh My Languae! U r My Heart,U r Soul, I Love u all the More. U Vibrate in My heart. I Feel it, i Realize it. ‘Ekushey-February’ Omor Hok….

Aj 21 February Din
Ai Dine Lokho Koti
Baba Maa Vhai Bon Der
Rokter Binimoy Aj
Amader Ai Sonar
Bangla.Ai Dintir
Opakhay Amra Koti
Manush Lakho Ful Hajar
Tora Niye Janai Tader
Shuve ccha,Tader Amra
Kokhono Vhulbo Na.

Pranta Churiye Jay,
Jokhon Shune Gram
Banglar Gan, Ki Modhur
Bangla Ganer Sur, Mon
Vore Jay, Jokhon Pran
Khule Kotha Boli Mayer
Vashay. Gorbe Bukta
Vore Uthe, Tader Jonno
Jara Jibon Diyeche Dan
Vashar Tore.

Selut Amar Priyo
Bangladesh-k, Selut
Amar Shohid Minar-k,
Selut Amar 30 Lokkho
Shohidder Proti.. Amara
Sobai Jeno Sob
Shohidder Jonno Allahor
Dorbare Doa Kori And
Tader Uddese Salam
Poson Kori..!!

Rafiq / Salam /
Borkot Aro Hajar beer
sontan.Rakhlo Vashar
man,Bilie Hajar Apon
Pran. Jader Rokte
Rangano Ekush Ora Je
Omlan, Dhonno Amar
Matrivasha Dhonno Oder
Pran..Jara Banglar Bir
Sontan,Jibon Korese
Dan.Diyese Banglar
Pran…

Oh My Bangla! Oh
My Languae! U r My
Heart,U r Soul, I Love
u all the More. U
Vibrate in My heart. I
Feel it, i Realize it.
‘Ekushey-February’ Omor
Hok….>>

February february
bangla vasar mas ,
Bangla amar matrivasa
metai moner ash.
8 ) Bangladesh er sonar
chele, Vasa sohidder
dol. Jibon diye ene
dilo bangla vasar fol..
Tader dane ajke amra
sadhin vabe bangla
boli, Sei sonader tag
er kotha kemon kore

Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache .
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..

Rokte kena bangla
amar lakho sohider dan,
Tobuo keno bondhu tomar
bidesher proti tan…
Sokal bela panta kheye
boishaker oi dine ,
bikale abar uthcho mete
english hindi gane…

J vasar jonno
amra eto honney.. J
vasar jonno eto
roktopat… J vasa
amader koreche mohan..
Sei vasa sohid der ke
ki vulite pari..

Daoai boshe ma
abar dhan vange, Binni
dhaner khoi vaje, khoka
tar kokhon ase kokhon
ase.

Pranta Churiye
Jay, Jokhon Shune Gram
Banglar Gan, Ki Modhur
Bangla Ganer Sur, Mon
Vore Jay, Jokhon Pran
Khule Kotha Boli Mayer
Vashay. Gorbe Bukta
Vore Uthe, Tader Jonno
Jara Jibon Diyeche Dan
Vashar Tore.

Daoai boshe ma
abar dhan vange, Binni
dhaner khoi vaje, khoka
tar kokhon ase kokhon
ase.

J vasar jonno amra
eto honney.. J vasar
jonno eto roktopat…
J vasa amader koreche
mohan.. Sei vasa sohid
der ke ki vulite
pari..

February Amar Bhai
ar, February Amar
Maayer,Eakusay
February. Ami ki Volita
Pa…ri!!!…

Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho….21…FEBRUARY..

Rokte kena bangla amar lakho sohider dan, Tobuo keno bondhu tomar bidesher proti tan… Sokal bela panta kheye boishaker oi dine , bikale abar uthcho mete english hindi gane…

Bangladesh er sonar chele, Vasa sohidder dol. Jibon diye ene dilo bangla vasar fol.. Tader dane ajke amra sadhin vabe bangla boli, Sei sonader tag er kotha kemon kore vuli..

Mone pore 52 er kotha, Mone pore 21 february er kotha. Jokhon hariyechi vaider, Diyeche rokto vasar jonno.

Pranta Churiye Jay, Jokhon Shune Gram Banglar Gan, Ki Modhur Bangla Ganer Sur, Mon Vore Jay, Jokhon Pran Khule Kotha Boli Mayer Vashay. Gorbe Bukta Vore Uthe, Tader Jonno Jara Jibon Diyeche Dan Vashar Tore.

Rokte kena bangla amar lakho sohider dan, Tobuo keno bondhu tomar bidesher proti tan… Sokal bela panta kheye boishaker oi dine , bikale abar uthcho mete english hindi gane…

Rokte Rangano Bristi Jhorano 21 february… Vasa Sahid der jibon dan ami ki volite pari… Jader rokte rangano 21 february tara je Omlam. Sobar sera bangla vasha , Seto Sahid deri dan.

Falgone mane borno malar khala.Falgone mane hajar foler mala.Falgone mane futonto lal golap.Falgone mane sadenater alape.Falgone mane vasar mala amar tomer sober. (For 21 february)

Bayann0te vese ota, rokto veja k0to k0tha, Seto amar bangla vasa, Sokol vasar sera….ai voboner sera vasa, Bissojonin kotha, Tar0i maje stan paoa, Bangla amar vasa….

Je Vasar Jonno Amra Eto Honney. Je Vasar Jonno Eto Roktopat. Je Aasa Amader Koreche Mohan. Sei Vasa Sohid Der Ke Ki Vulite Pari?

Valobasar majhe
kosto ache. Valo thakar
majhe shanti ache. Dure
thakar majhe tan ache.
mone rakhar majhe
santona ache. Tai mone
rekho….21…FEBRUARY

Dear frnd
,welcome to victory
day!!!Red-green flagR
BangladeshER birthday
agamikal.Ai mohan dinE
apnk shuveccha O
mubarakbad janai.

Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache.
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..!

O Ma Kemon Kore
Vuli Bolo 21 A
February ? Amr Prane
Ajo Tader Sur E Baji.
Buker Taja Rokte Jara
Likha Chilo Bangla
Vasa. 21 February
Provate Ful Diye O Ma
Puron Hobe Ki Tader
Asha ? <=ZZZ=>

Jodi Ei VasaTa Na
Thakto-Tobe Ato Kabbo
Ato KobiTa K
Likhto,Jodi Ei VasaTa
Na Thakto-Tobe
Valobashi Ei Misti
KothaTa k Kake Bolto,Ar
Jodi Ei VasaTa Nai
Thakto-Tobe Ma Ke Ato
Modur Sure K DakTo,
Sobai k 21February
Shuve ccha,

Rokte kena Bangla
amar Lokkho Sohider
Dan,Tobu o keno Bondhu
2mader Bidesher Proti
Tan?Sokal Bela Panta
Kheye Boishaker Oi
Dine,Bikale Abar Uthcho
Mete English Hindi
Gane..!But Way Bangaly
Bondhura?..!

Ajke Holo 21
February Ei Dine Onek
Rokter Binimoye Peyechi
Moder Bangla Vasha..
Parbo Ki Amara Sei
Shohider Poti Dekhate
Sonman. Jodi O Na Pari
Oder Moto Rokto Dite
Tobu Jeno Tader Morjada
Rakhte Pari Shahider
Sorone..!

Rokte Lekha Akta
Din Nam Tar 21.
Sroddhai Aj Sikto Jati
Provate Ful Diye Janai
Mora Priti. Baki 364
Din Shohid Minar Kate
Je Obohelai. Aj Tui
Jobab De Ma Jader Jonno
Joba Ful Holo Lal Rokte
Te Vase Galo Banglar
Mati 1din Shoron Kore
Ki Shod Hobe Ki Tader
Rin ? <=ZZZ=>

Aj 21 February
Din Ai Dine Lokho Koti
Baba Maa Vhai Bon Der
Rokter Binimoy Aj
Amader Ai Sonar
Bangla.Ai Dintir
Opakhay Amra Koti
Manush Lakho Ful Hajar
Tora Niye Janai Tader
Shuve ccha,Tader Amra
Kokhono Vhulbo Na.

Selut Amar Priyo
Bangladesh-k, Selut
Amar Shohid Minar-k,
Selut Amar 30 Lokkho
Shohidder Proti.. Amara
Sobai Jeno Sob
Shohidder Jonno Allahor
Dorbare Doa Kori And
Tader Uddese Salam
Poson Kori..!!

Pranta Churiye Jay,
Jokhon Shune Gram
Banglar Gan, Ki Modhur
Bangla Ganer Sur, Mon
Vore Jay, Jokhon Pran
Khule Kotha Boli Mayer
Vashay. Gorbe Bukta
Vore Uthe, Tader Jonno
Jara Jibon Diyeche Dan
Vashar Tore.

Amar vaer okte
ranga 21 february amiki
bolite pari

Dear frnd ,welcome
to victory day!!!Red-
green flagR
BangladeshER birthday
agamikal.Ai mohan dinE
apnk shuveccha O
mubarakbad janai.

Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache.
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..!

O Ma Kemon Kore
Vuli Bolo 21 A
February ? Amr Prane
Ajo Tader Sur E Baji.
Buker Taja Rokte Jara
Likha Chilo Bangla
Vasa. 21 February
Provate Ful Diye O Ma
Puron Hobe Ki Tader
Asha ?

Rokte kena Bangla
amar Lokkho Sohider
Dan,Tobu o keno Bondhu
2mader Bidesher Proti
Tan?Sokal Bela Panta
Kheye Boishaker Oi
Dine,Bikale Abar Uthcho
Mete English Hindi
Gane..!But Way Bangaly
Bondhura?..!

Ajke Holo 21
February Ei Dine Onek
Rokter Binimoye Peyechi
Moder Bangla Vasha..
Parbo Ki Amara Sei
Shohider Poti Dekhate
Sonman. Jodi O Na Pari
Oder Moto Rokto Dite
Tobu Jeno Tader Morjada
Rakhte Pari Shahider

Rokte Lekha Akta
Din Nam Tar 21.
Sroddhai Aj Sikto Jati
Provate Ful Diye Janai
Mora Priti. Baki 364
Din Shohid Minar Kate
Je Obohelai. Aj Tui
Jobab De Ma Jader Jonno
Joba Ful Holo Lal Rokte
Te Vase Galo Banglar
Mati 1din Shoron Kore
Ki Shod Hobe Ki Tader
Rin ? <=ZZZ=>

February Amar
Bhai Er, February Amar
Maayer, Eakusay
February… Ami ki
Volite Pa…ri!!

21 Mane Shohid
Minar Fule Fule Chaowa
, 21 Mane Amr Bhaier
Rokte Ranganu Muktu
Mone Gaowa , 21 Mane
Provat Feri, Nogno Paye
Chola , 21 Mane
Bornomala Batir Moto
Jola……

Oma tumi bolona
ora keno shohid
holo…tumi akush ale
vasho chokher
jole,fojore namaj shesh
kore ful hate jao goros
thane,,,

U know? What is
1971; “1971” means:
1=1ta Juddho. 9=9ta
Mash. 7=7jon Bir
Srestho. 1=1ta Shadin
Desh.So I love
BANGLADESH.WE PROUD WE
ARE BANGLADESHI

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More